Barselsordning 2023. Den nye lovgivning.

I august 2022 trådte den nye lovgivning om barselsorlov i kraft i Danmark. Efter vi i 20 år har kunne fordele barslen mellem forældrene som ønsket, er der nu øremærket tid til partner (far eller medmor, endnu ikke medfar). Vi er nu, via et EU-direktiv – i gang med at tage stilling til hvordan et familieliv og et arbejdsliv bedre kan være i balance. 

Barselordning 2023

I august 2022 trådte den nye lovgivning om barselsorlov i kraft i Danmark. Efter vi i 20 år har kunne fordele barslen mellem forældrene som ønsket, er der nu øremærket tid til partner (far eller medmor, endnu ikke medfar). Vi er nu, via et EU-direktiv – i gang med at tage stilling til hvordan et familieliv og et arbejdsliv bedre kan være i balance. 

Det betyder i praksis, at alle børn født efter 1. august 2022, har fået mulighed for at tilbringe mere tid sammen med deres forældre hver især. Nogle forældre vælger at holde noget af barslen sammen, andre vælger at holde den hver for sig, altså forskudt af hinanden.

I den nye barselslovgivning, er der ikke lavet ændringer i antallet af uger med ret til barsel og dermed er ugerne samlet set det samme antal, som de var i den gamle barsellov. Den største ændring i barselslovgivningen er dog den øremærkede barsel til partner. Der er faktisk allerede lavet små undersøgelser og målinger som viser, at flere mænd har taget mere barsel end før den nye barselslovgivning trådte i kraft – så det bliver spændende at følge udviklingen over de næste par år.  

Helt grundlæggende betyder den nye barselslovgivning følgende for fordelingen mellem forældrene:

Hvis forældrene bor sammen, når barnet bliver født, har de som udgangspunkt ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge hver. Mange lønmodtagere har ret til løn under orloven, men dog er det individuelt og meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad der tilbydes af barselsordning for deres medarbejdere. Derfor er det meget vigtigt at I selv undersøger, hvad der står skrevet om barsel i jeres ansættelseskontrakter og/eller eventuelle overenskomster, hvori der står hvilke perioder som er med løn, og hvilke er uden løn. På den måde har I mulighed for at planlægge jeres barsel, så den bedst muligt passer til jeres arbejds- og familieliv.

Hvordan barslen kan/skal sættes sammen:

De 24 ugers barselsorlov, kan I som forældre vælge at fordele mellem jer som I ønsker. Dog er 11 uger øremærket partner (far eller medmor). Dvs. 2 uger efter fødslen og 9 uger derefter. Disse uger kan IKKE overdrages til mor, og hvis de ikke afholdes, frafalder de familien. Det kan være lidt af et puslespil at få til at gå op.

Det kan være lidt af en jungle at finde rundt i barselsreglerne, selv hvis de bliver simplificeret på bedst mulig vis, dette netop fordi det er så individuelt hvad virksomhederne tilbyder, overenskomster og hvad man evt. selv har forhandlet sig frem til i sin kontrakt. 

Beskæftigelsesministeriet har lavet nedenstående forklaring for at give et bedre overblik:


Hvornår skal der meldes om barsel?

Som udgangspunkt skal alle gravide melde barselsorlov senest 3 måneder før forventet terminsdato. Dette gælder uanset om du skal på orlov 4, 6 eller 8 uger før termin.

Derudover skal du senest 6 uger efter fødslen melde til din arbejdsgiver, hvornår du forventer at genoptage dit arbejde efter din barsel. Du skal også melde om du kommer tilbage på fuld- eller deltid. Dog har alle mulighed for at forlænge deres orlov med 5 uger efter endt barsel, hvis de optager arbejdet på fuldtid efter barslen. Der kan dog være individuelle regler i netop din kontrakt, så tal med din arbejdsgiver.

 

Barselsordning på forhandlingsbordet. En god barselsordning tiltrækker medarbejdere:

I dag er der stor forskel på, hvad virksomheder tilbyder af barsel til forældre. Netop barselsordninger i virksomheder er faktisk blevet et konkurrenceparameter for at tiltrække nye medarbejdere. Måske har I også fået nye barselsregler på dit job? Undersøg dette – og vær så opmærksom på, at hvis du i løbet af din barsel skal søge om barselsdagpenge, så skal det ske senest 8 uger efter første fraværsdag eller sidste lønudbetaling. 

Ja… Vi ved det godt… Der er meget at være opmærksom på! Der er mange frister og da de er individuelle alt efter kontrakt og overenskomst – så tag altid fat i din HR-afdeling, tillidsrepræsentant eller chef for mere information om netop jeres vilkår.

Er du selvstændig eller ledig, er der igen andre regler. Så kontakt Udbetaling Danmark for mere hjælp og vejledning.  

Selvom det kan være svært at huske alt når man samtidig er ramt af søvnunderskud, hormoner, nyt liv som forældre og alt andet godt, så HUSK at tjekke din e-boks og svar inden diverse frister, da det i sidste ende kan resultere i at I går glip af penge og tid sammen med jeres barn hvis de overskrides. 

Puha – hvem sagde det skulle være nemt……. 

 

Her er en lille tegnefilm der meget pædagogisk forklarer meget af det ovenstående: 

 https://film.atp.dk/nar-du-skal-pa-barsel-fra-dit

Og mere information kan findes her:

www.borger.dk/barsel

 

Far på barsel

”Nu er det din tur! Nu er du den primære!” Denne sætning går igen i mange tilfælde, når faderen skal starte på barsel eller når

Læs mere »

Plukkeveer

Av av av av av….. Hvad var det? Når man er gravid sker der mange ting i ens krop man ikke har prøvet før. Der

Læs mere »

Efterfødselsdepression

“Efterfødselsdepressioner er ikke kønsbestemte! Det er misforstået, at efterfødselsdepressioner ikke kan ramme far eller medpartner. Efterfødselsdepressioner er nemlig ikke kun noget, der sker for den

Læs mere »

Charlotte Seeger

Jeg er uddannet BA i Ernæring og Sundhed og siden 2004 arbejdet med og forsket i børns spisevaner. Jeg har siden 2016 arbejdet med sDOR-metoden
(the Satter division of responsibility in feeding), som fokuserer på at give børnene kontrol over deres mad og skabe gode måltidsoplevelser.

Herudover er jeg certificeret i S.O.S. Approach to Feeding Therapy (lev 1),
som er en unik metode, der arbejder med børns sanser, tryghed og mad.

At give vores børn et trygt og godt forhold til mad handler om meget mere end bare ernæring. Det handler lige så meget om kontrol ved spisebordet, barnets nervesystem, nærvær, sanseregulering, barnets dagsform osv.

Selv er jeg gift og mor til to piger.

Jeg glæder mig til at være – Sammen med jer!

Jeg er uddannet BA i Ernæring og Sundhed og siden 2004 arbejdet med og forsket i børns spisevaner. Jeg har siden 2016 arbejdet med sDOR-metoden (the Satter division of responsibility in feeding), som fokuserer på at give børnene kontrol over deres mad og skabe gode måltidsoplevelser.
Herudover er jeg certificeret i S.O.S. Approach to Feeding Therapy (lev 1), som er en unik metode, der arbejder med børns sanser, tryghed og mad.
At give vores børn et trygt og godt forhold til mad handler om meget mere end bare ernæring. Det handler lige så meget om kontrol ved spisebordet, barnets nervesystem, nærvær, sanseregulering, barnets dagsform osv.
Selv er jeg gift og mor til to piger.
Jeg glæder mig til at være – Sammen med jer!